Frågor och svar

Stämning av Schimmel-piano

Temperaturfilten på plats

I basen finns bara två strängar per ton. Här används en filtkil för dämpning

Hammare och dämmare i närbild

Äldre hjälpmedel för att stämma pianon

Nyare hjälpmedel för att stämma pianon, Cybertuner av Reyburn

1. Hur ofta behöver jag stämma mitt piano?


För ett vanligt piano som står hemma räcker ofta en stämning per år om man inte har väldigt höga krav på perfekt stämning. Under året kommer pianot att stämma ur sig periodvis men kan mycket väl återhämta sig. Typiskt är att sen-sommaren innebär en stor förändring, inte bara för oss människor, utan även för ett piano. Då brukar det stämma sämre, men om man står ut med det brukar det komma tillbaka och kunna stämma ganska bra senare på hösten. Då är det bra att stämma pianot, för att bibehålla stabiliteten ett år till.


2. Vilken årstid ska jag låta stämma pianot?


Det är ofta bra att stämma pianot under senare delen av hösten då värmen inomhus kopplats på. Då är luften lite torrare och sensommarens fukt har torkat ut. Det går även bra att stämma instrumentet under våren, efter det att vinterns riktigt torra luft har ersatts av en något fuktigare vår-luft.

 

3. Hur lång tid tar en stämning?


Det är lite olika beroende på piano och vem som stämmer. När någon frågar mig brukar jag svara att det tar ungefär två timmar. Det gäller för en ren stämning utan andra jobb som t ex en trasslande mekanik eller om pianot är väldigt lågt (eller högt) i pitch (mer än 2Hz fel). I så fall måste en eller flera s.k. uppdragningar göras först för att komma i närheten av rätt tonhöjd.


4. Hur går en stämning till?


Varje ton i ett piano består av en, två eller tre strängar beroende på vilken ton. För diskant och mellanregister gäller tre strängar, för bastonerna gäller en eller två strängar. Det första som jag gör efter att ha lyft av locket på pianot och provspelat lite för att kolla den nuvarande konditionen, är att sätta dit en temperaturfilt. Den har till uppgift att tillfälligt dämpa de yttre strängarna i det tresträngade koret, så att bara den mittersta strängen ljuder vid spel. Temperaturfilten monteras från e till Bb1, ungefär 1 1/2 oktav. Därefter stäms a1 mot stämgaffeln, ofta till 440Hz, sedan a i lilla oktaven till ren ton mot a1. Sedan görs en temperering av tonerna e till f1. Tempereringen utjämnar alla ”fel” som egentligen vår vanliga musikaliska skala innehåller, och innebär att kvinterna görs lite för ”små” medan kvarterna görs lite för ”stora”. Görs detta korrekt kommer stora terser att svänga fortare och fortare i ett jämnt mönster (tersprogression), som används för kontrollyssning under stämningen i denna oktav. När tempereringen är rätt stäms resten av pianot med rena oktaver uppåt och nedåt. En viss ”stretching” av oktaverna är dock nödvändig för att de översta tonerna inte ska uppfattas för låga samt de nedersta bastonerna inte ska upplevas för höga. Stretching till ren kvint brukar vara lagom. Avslutningsvis tas temperaturfilten bort och de mittersta koren stäms rena.


Om jag istället använder ett stämprogram behöver inte temperaturfilten användas, utan man kan stämma instrumentet från den lägsta tonen till den högsta rakt av. Först måste man tala om för programmet hur just det här instrumentet låter, så det kan  bestämma en korrekt stämkurva, vilket görs genom att spela in en del toner i det låga och mellersta registret. Därefter stämmer man från den lägsta till den högsta tonen, med en enkel kil eller dämppinne som hjälpmedel. Se även punkt 6 nedan.


5. Kan alla pianon stämmas?


Alla pianon har stämnaglar som kan justeras, men det är olika hur bra de är och framförallt hur bra de sitter fast i stämstocken. Stämstocken är en tjock träbit som stämnaglarna är fästade vid, och om stämstocken är skadad kan vissa naglar sitta så löst att stämningen inte håller. Det märks ofta direkt vid en stämning. Det som går att göra i det läget är att prova att byta till en större stämnagel, men om det är stora sprickor hjälper inte det heller. Att byta stämstocken är ett stort och dyrbart ingrepp som knappast lönar sig i dagens utbud av begagnade pianon.


6. Kan stämapparater användas vid stämningen av ett piano?


Nuförtiden finns stämapparater (program, appar) som klarar av att visa rätt tonhöjd för hela pianot med tillräcklig noggrannhet. Numera använder jag uteslutande ett sådant program, Cybertuner av Reyburn, som på ett förträffligt sätt visar rätt tonhöjd för varje ton. Först spelar man in ett visst antal toner, i detta fall alla A mellan A1 och A5, för att appen ska veta hur den ska göra stämkurvan. 
Därefter gör appen en beräkning av hur alla toner ska stämmas för att minimera antal svängningar för olika intervall som terser, kvarter, kvinter, rena tolvor (pure 12:s) mm.
Eftersom många av dessa intervall ligger långt utanför en oktav, som man klarar av att stämma för hand, blir resultatet väldigt jämnt och stabilt över hela instrumentets omfång.
Denna app är den som många av världens ledande pianostämmare numera använder, se bild till höger.
.


 7. Blir en stämning med stämapparat bättre än på gehör?


Både ja och nej.
Med en van pianostämmare blir resultatet knappast bättre med en stämapparat än utan, möjligen något jämnare. Det rör sig om små skillnader, och en del menar att det personliga en duktig  pianostämmare tillför inte kan göras av en maskin.

När det gäller väldigt ostämda instrument är det enligt min mening mycket enklare att uppnå ett bra slutresultat med t ex Cybertuner än genom att stämma akustiskt.
Detta beroende på att denna app har ett mycket bra sätt att bestämma och kompensera för denna ostämdhet, och kan stämma en ton lagom mycket för högt eller för lågt för att instrumentet ska hamna i precis rätt läge efter det att alla toner är stämda.

Man ska också komma ihåg att en stämapparat inte STÄMMER pianot utan bara visar rätt tonhöjd. En pianostämmare måste ändå stämma och sätta strängen på rätt sätt så stämningen håller så länge som möjligt.

Här hittar du svar på vanliga frågor jag får när jag stämmer.